หมอแนะ “เด็กเล็ก” ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เหมาะกับวัย

กรมอนามัย แนะ “เด็กเล็ก” สวมหน้ากากให้เหมาะกับวัย ลดเสี่ยงติด โควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าผู้ปกครองต้องคอยเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 ให้กับบุตรหลาน โดยเฉพาะการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ควรเลือกสวมหน้ากากให้เหมาะสมกับเด็กและช่วงอายุของเด็กด้วยเช่นกัน

เด็กทารกแรกเกิด – 1 ปี พ่อแม่ไม่ควรสวมหน้ากากให้เพราะเด็กเล็กระบบการหายใจยังไม่แข็งแรงพอ เสี่ยงภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง เกิดอันตรายต่อระบบประสาทของทารกได้

เด็กอายุ 1 – 2 ปี เด็กบางคนสามารถถอดหน้ากากเองได้เมื่อรู้สึกอึดอัด หากจำเป็นต้องใส่หน้ากาก ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ใส่เพียงระยะเวลาสั้นที่สุด โดยขณะใส่ควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพื่อคอยสังเกตหากเด็ก มีการหายใจลำบาก และต้องถอดออกขณะนอนหลับด้วย

และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี สวมใส่หน้ากากได้ เพราะสามารถถอดหน้ากากออกได้เมื่อรู้สึกอึดอัด ยกเว้นเด็กที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสมอง พ่อแม่ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่หากเด็กไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย ผู้ปกครองควรใช้วิธีการจูงใจโดยเลือกขนาดลวดลายให้เหมาะกับเด็ก ชี้ชวนให้เด็กสังเกตบุคคลหรือเด็กวัยเดียวกันที่สวมหน้ากาก หรือมีการให้รางวัลชมเชยด้วยคำพูด ไม่ควรดุด่าและให้ลองสวมใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้พ่อแม่ควรเน้นการล้างมือบ่อย ๆ ให้กับลูกเพราะเด็กมักจะหยิบเล่นของอยู่ตลอดเวลา อาจทำให้มือสัมผัสกับเชื้อโรคได้ และหลังจากการเล่นขอให้เน้นทำความสะอาดบริเวณที่เด็กเล็กเล่น รวมถึงอุปกรณ์ของเล่นด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วย

สนับสนุนโดย ufabet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*