กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เมื่อวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

โดยมีนายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกตอนขุน) เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก หน่วยจัดการต้นน้ำแม่อาบ

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านชัยชมภู ราษฎรบ้านชัยชมภู บ้านแสลม และบ้านปางอ้า ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ตำบลแม่วะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสลมวิทยาเข้าร่วม

มีผู้ร่วมงาน 100 คน โดยได้ร่วมกันปลูกต้นสัก มะค่าโมง มะขามป้อม ประดู่ เนื้อที่ 5 ไร่ จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ห้วยแม่แสลมน้อย บ้านชัยชมภู ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*