PEA เชียงใหม่ แสดงความยินดี นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

, , Leave a comment

PEA เชียงใหม่

PEA เชียงใหม่ แสดงความยินดี นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 PEA เชียงใหม่ โดย ดร.ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการมอบหมายให้นายบุญญาศิษฎ์ ไชยวุฒิ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นำคณะพนักงานเข้าเยี่ยมเยียนและแสดงความยินดีกับนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมปรึกษา หารือ แนวทางการทำงาน ระหว่างหน่วยงาน เพื่อบูรณาการร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

Leave a Reply