เชียงราย บำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน มอบถุงยังชีพ

, , Leave a comment

เชียงราย บำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน มอบถุงยังชีพ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

เชียงราย

ท่ามกลาง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนทหารและตำรวจเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เชียงราย

ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ และประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น ถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ถุงยังชีพจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

 

Leave a Reply