อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ารับวัคซีน Covid -19

, , Leave a comment

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ารับวัคซีน Covid -19 เมื่อวานวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3206 จัดกำลังพลให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของฯ และ สสอ.เชียงของฯ ในการฉีดวัคซีน covid-19

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงของ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 300 คน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เราจะผ่านพ้นวิกฤต โควิด -19 ไปด้วยกัน

 

Leave a Reply