อนุชา สั่งการสำนักพุทธฯ ขอวัดอย่าปฏิเสธ “ศพผู้ป่วยโควิด”

, , Leave a comment

อนุชา จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่พบว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทุกวัน ส่งผลต่อการนำศพผู้ติดเชื้อไปประกอบพิธีฌาปนกิจ โดยพบว่าบางวัดปฏิเสธการรับศพผู้ติดเชื้อมาประกอบพิธี จนกลายเป็นกระแสสังคมที่พูดกันในวงกว้าง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการประสาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือวัดทุกวัด ทั่วประเทศ อย่าปฏิเสธการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ ในการดำเนินการฌาปนกิจศพ

โดยให้ประสานกับสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและถูกวิธี และต้องสร้างความเข้าใจกับญาติ เกี่ยวกับการประกอบพิธีฌาปนกิจนั้นต้องกระทำทันที ไม่ให้มีการไว้ทุกข์เป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวัดและชุมชนใกล้เคียง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ในสถานการณ์วิกฤติของประเทศเช่นนี้ วัดเป็นที่พึ่งหลักของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธามาตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น เมื่อเกิดการสูญเสียไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม จึงขอความร่วมมือไปยังทุกวัด ให้กรุณารับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อ อย่าได้รังเกียจ และขอให้ปฏิบัติอย่างถูกวิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ที่ภาครัฐกำหนด

กรณีการจัดการศพผู้ป่วยโควิด-19 อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เคยให้ข้อมูลไว้ว่า ทีมป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลร่วมกับทีมจัดการศพที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ ดำเนินการเก็บศพโดยการสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน มีบรรจุศพใส่ถุงเฉพาะสำหรับศพติดเชื้อตามมาตรฐาน OSHA หรือกรณีใช้ถุงศพทั่วไป ให้บรรจุ 2 ถุง และรูดซิปปิดถุงให้เรียบร้อย โดยสามารถเผา หรือฝังศพได้ โดยห้ามเปิดถุงบรรจุศพในทุกกรณี

โดยทางญาติ และผู้เกี่ยวข้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองตามปกติ ได้แก่ หน้ากากอนามัย และถุงมือกรณีที่ต้องสัมผัสกับถุงศพภายนอก งดขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องเปิดถุงบรรจุศพ หรือสัมผัสกับศพโดยตรง เช่น การอาบน้ำศพ รดน้ำศพ แต่งหน้าศพ และควรจัดพิธีกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง

สนับสนุนโดย แทงบาคาร่า

 

Leave a Reply