จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำพูน”

, , Leave a comment

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำพูน” เมื่อวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกร นายสงัด ทรายคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​แปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง

ผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน” ภายใต้โครงการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปี 2564 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับความอนุเคราห์มะม่วงจากผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจังหวัดลำพูน จำนวน 3,000 กิโลกรัม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ได้ช่วยเหลือรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน

โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​แปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง เป็นกลไกในการประสานงานรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน 3,500 กิโลกรัม รวมมะม่วงทั้งสิ้น 6,500 กิโลกรัม เพื่อนำไปเป็นอาหารให้ช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และปางช้างอื่นๆ โดยมี นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะฯ ให้การต้อนรับ

 

Leave a Reply