กิจกรรม “Big Patrolling & Cleansing for Strong Grid”

, , Leave a comment

กิจกรรม

กิจกรรม “Big Patrolling & Cleansing for Strong Grid” เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำชาวบ้านผาบ่อง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “Big Patrolling & Cleansing for Strong Grid”

นำโดย นายอานุภาพ อรรณพ ณ อยุธยา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกันตัดแต่ง ลิดรอน กิ่งไม้ ต้นไม้ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในชุมชนผาบ่อง และชุมชนใกล้เคียง เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งชุมชนผาบ่องและชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรม

เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น อาจมีผลกระทบกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า และความปลอดภัยของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

กิจกรรมในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และ คนงาน เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งใม้ตามหลักรุกขกรรม จำนวนกว่า 30 คน ชาวบ้านผาบ่อง 10 คน โดยมี อสม.หมู่บ้านร่วมคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วย

 

Leave a Reply